shophouse hacom mall

SHOPHOUSE HACOM MALL

Địa điểm: QUẢNG TRƯỜNG 16/4

Quy mô: 2.3 HA

Loại hình: SHOPHOUSE

Diện tích: 60M

Số phòng ngủ: 6

Giá: 4.2 TỶ